the official website of calinog

Supporta sa Produkto Lokal

Supporta sa Produkto Lokal

Kahapon nga adlaw nagbisita ang mga representantte ka DTI agud mag inspection ka mga produkto ka aton nga IP community (Ati Tribe). Ja kaangut sa aton request nga PRODUCT DEVELOPMENT agud mapanami pa gd ang anda nga mga designs. Gina tuyo ka ja nga programa nga maka compete man ang aton produkto sa world market kag maka bulig it hanggod sa mga miyembro ka anda association.

Ang ja nga mga produkto gina obra ka CATICMA ASSOCIATION nga ginapamunuan ni Mrs. Felicitas Catedrilla. Sanda inyo pwede maagtunan sa Brgy. Ipil, Calinog, Iloilo. May mga produkto man sanda sa opisina ka SLP sa Casa St. Calinog, Iloilo kag sa Opisina ka Tourism.

Madamo gid nga salamat mam Jane Russel B. Prudente, TIDS (Trade-Industry Devt Specialist), Shanye G. JornadalTIDA (trade industry devt analyst) kag ana nga mga imaw sa pgpatigayon ka amon programa.

Salamat man sa SLP Personnel nga c Mr. Rolly Armentia kag Mr. Gerard Martizano sa pag assister knamon sa aton Ati Community.

Gina agda ang tanan sa pagbuylog sa aton programa paagi sa pagbakal ka aton lokal nga mga produkto.

Produkto Lokal Supporta Lokal

“SANYOG CALINOG”

Add Comment