the official website of calinog

Calinog Commemorates EDSA 1986

Calinog Commemorates EDSA 1986

Ang bilog nga banwa ka Calinog ang nagaugyon sa bilog nga pungsod Pilipinas sa aton paghanduraw sa Edsa REvolution sang 1986. Kabay pa nga aton sa gihapon ginaapresyar kg ginataw an balor ang napamatud an ka daya nga hitabo nga nagbag o sa aton pungsod.

Sa aton pag atubang ka pandemya, aton isulod sa aton nga tagipusuon nga ang bisan anu nga pagtiraw masarangan atubangon kon may paghugpong.

Add Comment